Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt UE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że w dniu 01.12.2020 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Firma TIG SYSTEM Łukasz Figas realizuje projekt:

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy”

Celem projektu jest zbudowanie silnych obszarów działania firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz nowych usług projektowania CAD, co pozwoli nam wejść na nowe rynki zbytu na których do tej pory firma nie była obecna.

W efekcie realizacji projektu firma stworzy także nowe, trwałe stanowiska pracy.

Wartość projektu: 503.227,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 85% tj. 427.742,95 PLN

21.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na na roboty budowlane – prace adaptacyjne hali produkcyjnej.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 29.09.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
22.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – 2 szt przecinarek ukosowych.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 30.09.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
26.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/09/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – czterech sztuk (4 szt.) nowych stołów spawalniczych wraz z oprzyrządowaniem.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 05.10.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
27.09.2020

Wycofanie zapytania ofertowego nr 01/09/2020

Firma TIG SYSTEM Łukasz Figas informuje, że wycofuje zapytanie ofertowe numer 01/09/2020 z dnia 21.09.2020 na roboty budowlane – prace adaptacyjne hali produkcyjnej.

W związku z koniecznością wydłużenia terminu na składanie ofert zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.tigsystem.pl

 

Pobierz plik
27.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/09/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na na roboty budowlane – prace adaptacyjne hali produkcyjnej.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 12.10.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
04.10.2020

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/09/2020

Informujemy, że w dniu 30.09.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 02/09/2020.

W dniu 04.10.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Oferta spełniała warunki określone w zapytaniu i została złożona przez firmę:

PZT „UNIKOL” Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Hagera 17
Cena zamówienia netto : 8.000,00 zł.

07.10.2020

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/09/2020

Informujemy, że w dniu 05.10.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 03/09/2020.

W dniu 07.10.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, z czego 2 zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie kryteriów określonych w zapytaniu.

Oferta, która spełniała wszystkie warunki określone w zapytaniu i została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

GPPH S.C., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
Cena zamówienia netto : 45.699,00 zł.

07.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/10/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę 1 szt. wózka widłowego czołowego (nowy).

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 16.10.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
11.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń spawalniczych wraz z oprzyrządowaniem.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 20.10.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/09/2020

Informujemy, że w dniu 12.10.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 04/09/2020.

W dniu 19.10.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, z czego 1 nie spełniała kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

OPI Invest Spółka z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Jasna 28
Cena zamówienia netto : 75.500,00 zł.

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/10/2020

Informujemy, że w dniu 16.10.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/10/2020.

W dniu 19.10.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, z czego 1 nie spełniała kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

SETMIL Sp. z o.o., 41-800, ul. Pyskowicka 20
Cena zamówienia netto : 65.500,00 zł.

21.10.2020

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/10/2020

Informujemy, że w dniu 20.10.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 02/10/2020.W dniu 21.10.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link). W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

FIGEL Sp. z o.o., ul. Jesienna 23, 80-298 Gdańsk

Oddział Gliwice, ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice

Cena zamówienia netto : 42.900,00 zł.

23.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę oprogramowania biurowego oraz oprogramowania typu CAD.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 02.11.2020 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
29.10.2020

Wycofanie zapytania ofertowego nr 03/10/2020

Firma TIG SYSTEM Łukasz Figas informuje, że wycofuje zapytanie ofertowe numer 03/10/2020 z dnia 23.10.2020 na dostawę oprogramowania biurowego oraz oprogramowania typu CAD.

W związku z koniecznością zmiany parametrów przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.tigsystem.pl

29.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/10/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę oprogramowania biurowego oraz oprogramowania typu CAD.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 06.11.2020 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
11.11.2020

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/10/2020

Informujemy, że w dniu 06.11.2020 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 04/10/2020.

W dniu 11.11.2020 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty spełniające kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Cena zamówienia netto : 34.200,00 zł.

01.12.2020

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Informujemy, że w dniu 01.12.2020 r. nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Firma TIG SYSTEM Łukasz Figas realizuje projekt:

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy”

Celem projektu jest zbudowanie silnych obszarów działania firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów oraz nowych usług projektowania CAD.

Dofinansowanie projektu z UE: 427.742,95 PLN

28.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

publikujemy zapytanie ofertowe na dostawę 2 szt. komputerów stacjonarnych.

Pełna treść zapytania ofertowego jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 07.01.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
02.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2020

W związku z realizacją projektu :

„Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

publikujemy zapytanie ofertowe na dostawę drukarki wielkoformatowej – plotera.

Pełna treść zapytania ofertowego jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 07.01.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
18.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

publikujemy zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu klimatyzacji hali produkcyjnej i centrum projektowego.

Pełna treść zapytania ofertowego jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 26.01.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
28.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

publikujemy zapytanie ofertowe na dostawę 1 szt. kompresora tłokowego.

Pełna treść zapytania ofertowego jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 05.02.2021 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
01.02.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – przecinarka taśmowa 1 szt. .

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 09.02.2021 r. o godz. 12.00

Pobierz plik
11.02.2021

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/02/2021

Informujemy, że w dniu 09.02.2021 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/02/2021.

W dniu 11.02.2021 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

EURO SLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stanisława Staszica 2, 42-503 Będzin

Cena zamówienia netto : 11.790,00 zł.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH W DRODZE ROZEZNANIA RYNKU

Informujemy, że w dniu 07.01.2021 r. o godz. 16.00 zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/12/2020 na zakup komputerów stacjonarnych.

W dniu 07.01.2021 r. dokonano oceny pozyskanych 4 ofert, a wybraną przez Beneficjenta była oferta złożona przez firmę:

COCON Systemy komputerowe Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno

Cena zamówienia netto : 19.868,00 zł.
————————————————————

Informujemy, że w dniu 07.01.2021 r. o godz. 16.00 zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 02/12/2020 na zakup drukarki wielkoformatowej – plotera.

W dniu 07.01.2021 r. dokonano oceny pozyskanych 4 ofert, a wybraną przez Beneficjenta była oferta złożona przez firmę:

CENTRUM PAPIERU DARIUSZ JUCHA

ul. Wolska 2C, 30-663 Kraków

Cena zamówienia netto: 12.100,00 zł.
————————————————————

 

Informujemy, że w dniu 26.01.2021 r. o godz. 16.00 zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/01/2021 na dostawę i montaż systemu klimatyzacji hali produkcyjnej i centrum projektowego.

W dniu 26.01.2021 r. dokonano oceny pozyskanych 3 ofert, a wybraną przez Beneficjenta była oferta złożona przez firmę:

KLIWENT SP. Z O.O. SP.K.

ul. Lipowa 22, 44-200 Rybnik

Cena zamówienia netto: 38.950,00 zł.
————————————————————

 

Informujemy, że w dniu 05.02.2021 r. o godz. 12.00 zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 02/01/2021 na dostawę kompresora tłokowego.

W dniu 06.02.2021 r. dokonano oceny pozyskanych 3 ofert, a wybraną przez Beneficjenta była oferta złożona przez firmę:

EURO SLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stanisława Staszica 2, 42-503 Będzin

Cena zamówienia netto: 4.343,68 zł.

22.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – plotera plazmowego cnc ze stołem roboczym 1 szt.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 30.06.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
22.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/06/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – przecinarki jednogłowicowej z oprzyrządowaniem 1 szt.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 30.06.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
05.07.2021

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/06/2021

Informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/06/2021.

W dniu 05.07.2021 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

MARTEX CNC Marta Ligendza

Tarnów Grodkowski 11, 49-200 Grodków

Cena zamówienia netto : 51.900,00 zł.

05.07.2021

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 02/06/2021

Informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 02/06/2021.

W dniu 05.07.2021 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

EURO SLET Sp. z o.o.

ul. Stanisława Staszica 2, 42-503 Będzin

Cena zamówienia netto : 28.903,60 zł.

06.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – giętarki trójrolkowej z oprzyrządowaniem – 1 szt.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 16.07.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
06.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – walcarki do blach – 1 szt.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 16.07.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
19.07.2021

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/07/2021

Informujemy, że w dniu 16.07.2021 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 01/07/2021.

W dniu 19.07.2021 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

ul. Mazańcowicka 89, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Cena zamówienia netto : 33.950,00 zł.

22.07.2021

Anulowanie zapytania ofertowego nr 02/07/2021

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 02/07/2021 na zakup walcarki do blach zostało anulowane. Postępowanie zamknięto bez wyboru dostawcy.

Anulowanie jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego dział X, pkt. 5.

Powodem anulowania zapytania jest potrzeba przygotowania specyfikacji w większym stopniu dostosowanej do potrzeb Zamawiającego.

26.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2021

W związku z realizacją projektu :

Rozbudowa zasobów trwałych drogą do poszerzenia oferty o nowe usługi oraz wyroby, wyjścia na nowe rynki zbytu i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę urządzeń – walcarki do blach – 1 szt.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

Termin składania ofert upływa 03.08.2021 r. o godz. 16.00

Pobierz plik
10.08.2021

WYNIKI KONKURSU OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 03/07/2021

Informujemy, że w dniu 03.08.2021 r. zamknięty został nabór ofert do zapytania ofertowego nr 03/07/2021.

W dniu 10.08.2021 r. dokonano oceny złożonych ofert, a wynik opublikowano w Bazie Konkurencyjności (link)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty.

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza to oferta złożona przez firmę:

Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

ul. Mazańcowicka 89, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Cena zamówienia netto : 14.000,00 zł.